Başkan
M. Ümit  AKDUR

II. Başkan

İsmet  SİVRİOĞLU

Genel Sekreter
Uğur KIZILTEPE

Üye
Firuz  ALİZADE

Üye
Hasan YÜCEL

Genel Koordinatör
Dr. Muhterem  KÖSE