Dernek, Türkiye’de kıymetli metal rezervlerinin aranması, bulunan rezervlerin bulunduğu yerden çıkarılması, işletilmesi, zenginleştirilmesi, rafinasyonu ve işlenmesi konularında bilinen en iyi metot ve teknolojilerin kullanılması için araştırmalar yapmak, işletme öncesinde, işletme esnasında ve işletme sonrasında alınması gerekli çevre önlemlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre yürütülmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, ülkemizde kıymetli metal madenciliğinin ve rafinasyonunun geliştirilmesine ve rekabet gücünün arttırılmasına yönelik yasal düzenlemeler başta olmak üzere arama, yatırım, üretim, teşvik, vergilendirme, ithalat, ihracat, rafinasyon ve borsa işlemleri konularında çıkan ve çıkacak kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgelerle ilgili görüş oluşturmak, yeni öneri ve projeler geliştirmek; üyelerinin karşılaştığı sorunların çözümü için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar nezninde girişimlerde bulunarak sorunların çözülmesine yardımcı olmak, ayrıca kıymetli metal madenciliği konusunda, kamuoyunu bilgilendirmeye ve aydınlatmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu bağlamda üyelerinin faaliyetleri hakkında medyada kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik yazılı ve görsel haberleri yazan ve yayınlayan kişi ve kuruluşlara konu ile ilgili gerçek durumu yansıtan bilgilendirme faaliyetinde bulunmak, kamuoyunu yanıltıcı tutum ve davranışları sürdürenler hakkında yazı ve haberlerinin tekzip edilmesi, gerektiğinde haklarında yasal girişimlerde bulunmak suretiyle Türkiye’de kıymetli metal üretimini ve rafinasyonunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, kıymetli metallerin aranması, işletilmesi, rafinasyonu vb. konularda danışmanlık, bilirkişilik, hakemlik faaliyetleri yürütmek, dava açmak, üyelerin taraf olarak katıldığı hukuki ihtilaflarda davalara müdahil olarak katılmak, mahkemelere kıymetli metal madenciliği konusunda uzman bilirkişi listeleri hazırlayıp göndermek amacıyla kurulmuştur.