1. Çevre ve insan sağlığını korumada ulusal ve uluslararası regülasyonların gereklerini yerine
    getirmek
  2. Çevre-insan sağlığı ve iş güvenliği parametrelerini düzenli olarak ölçmek-kontrol etmek ve
    raporlamalarını yapmak
  3. Mevcut en iyi teknolojileri kullanmak
  4. Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek
  5. ICMI standartlarını uygulamak
  6. Çalışanlara risk yönetimi ve iletişimi konusunda eğitim vermek
  7. Sorumlu madenciliğin gereklerini yerine getirmek