1. Çevre ve insan sağlığını korumanın yasalarla belirlenmiş gereklerini yerine getirmek

2. Çevre ve insan sağlığı ile ilgili parametrelerin düzenli olarak kontrol ve ölçümlerini yapıp ilgili kurum, kuruluş ve yöre insanı ile paylaşmak suretiyle herkesin sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak

3. Bilinen en iyi yöntemleri kullanmak suretiyle çevresel etkileri, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda en aza indirecek önlemleri almak

4. Üretim yapılan yörenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmak

5. Üretim faaliyetlerinde risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimine yönelik projeleri hazırlayıp uygulamak çalışanları bu konuda eğitmek

6. Üyeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak

7. Derneği ve kamuoyunu yanıltıcı bir davranış içinde olmamak

8. Dernek tarafından yapılacak denetim ve gözetimlere açık olmak ve verilen kararlara uymak