Başkan
Hasan YÜCEL 

II. Başkan

Halit Semih DEMİRCAN

Genel Sekreter

Ahmet AHLATCI

Sayman
Mehmet YILMAZ

Üye
Mahmut ÇELİK

Genel Koordinatör
Dr. Muhterem  KÖSE