Başkan
Mehmet YILMAZ

II. Başkan

Hasan YÜCEL 

Genel Sekreter

Ahmet AHLATCI

Sayman
Halit Semih DEMİRCAN

Üye
Mahmut ÇELİK

Genel Koordinatör
Dr. Muhterem  KÖSE