Altın Neden Kıymetlidir?

Altın, ortalama 35 km kalınlığa sahip yer kabuğunda en az bulunan bir elementir.

Altının yerkabuğunda en az bulunan element olma özelliği yanında bilinen en iyi iletkendir. Su ve oksijenle reaksiyona girmez. Bu nedenle binlerce sene geçse de altın bozulmadan aynı özelliğini koruyabilir.

Ayrıca dünyanın neresine giderseniz gidin altın her ülkede para yerine geçmektedir.

Altının  Fiyatı Nasıl Belirlenmektedir?

Altın tüm dünyada işlem gören finansal bir varlıktır. Altın fiyatı yerel olarak belirlenmez. Altın fiyatları dünyada New York ,Londra ve Tokyo borsalarında belirlenmektedir. Altın fiyatları ons olarak belirlenir. 1 ons 31.1 gram altına tekabül etmektedir.

Tüm dünyada altın fiyatları sürekli değişir, altın fiyatları devamlı  hareket halindedir. Bunun nedeni dünyadaki gelişmelerin altın fiyatlarını etkilmesinden kaynaklanmaktadır.

Uluslararası piyasalarda altının değeri ABD doları ($) ile ifade edilir. Buna bağlı olarak doların değerinin düşmesi veya yükselmesi altın fiyatları üzerinde etkilidir. Altın her zaman her ülkede anında paraya  çevrilebien bir yatırım aracıdır.

Altın Nerelerde Kullanılmaktadır?

Altın kuyumculukta, altın kaplama/süslemede, elektrik/elektronikte, uzay sanayinde, dişçilikte, tıpta, katalizör yapımında, para ve madalya yapımında, dekoratif amaçlı kullanımda, külçe stoklarında, tekstil sektöründeki altın tel ve iplik, ve kimya sanayindeki paslanmaya dayanıklı tel yapımı gibi pek çok değişik alanlarda kullanılmaktadır.

Türkiye’de Altın Rafinerisi Var mı?

Altın madenlerinde üretilen altın saf değildir. Genellikle %90 üzerinde altın+gümüş+ bakır+çinko vb. elementleri içeren dore altın olarak üretilir. Saf olmayan, bu dore altınlar altın rafinelerinde saflaştırılıp %99,995 saflıkla  veya daha ileri seviyede saf altın haline dönüştürülerek sertifikalı altın haline getirilir. Altın takı sektöründe %99,995 saflıkta altın da piyasada işlem görmektedir. Türkiye’de iki tanesi LBMA’ye akredite iki (İstanbul Altın Rafinerisi ve Nadir Metal Rafineri), Borsa İstanbul’a akredite iki tane (Onsa Rafineri ve Ahlatcı Metal Rafineri) olmak üzere dört adet altın rafinerisi vardır. 

Külçe Altın Nedir?

Rafinerilerde değişik ağırlıklarda altın külçeler dökülmektedir. Uluslararası kabul gören Londra Altın Külçe ölçüsüne göre 400 Troy Ons, yaklaşık 12,5  kg ağırlığındaki altına Külçe Altın denir.

Ayrıca piyasanın isteği doğrultusunda 1gr’dan 10 kg’a kadar çeşitli ağırlıklarda külçe altın dökümü gerçekleştirilmektedir.

Dünyada İlk Altın Ayarlı Para Nerede Basılmıştır ?

Lidyalılar başkentleri  Sardes’in içinden geçen Paktalos Çayı ( Manisa- Salihli-Sart) kumlarından elde ettikleri altınlarla M.Ö 580 lerde ilk altın ayaralı sikkeleri (para) basmışlardır.

Bu tarihten itibaren mal değiş tokuşu ile yapılan ticaret, yerini altın ayarlı paralara bırakmıştır. Böylece dünya ekonomi tarihi başlamıştır.Dünyada ilk altın rafinerisi ve darphanesi de yine bu bölgede kurulmuştur. 

Maden Arama Ruhsatı İle Devlet Madenciye Maden mi Veriyor?

Maden arama  ruhsatıyla, madenciye bulunmuş bir maden verilmiyor.

Örneğin altın madenciliğinde  madenci kendi cebinden milyonlarca dolar para harcayarak maden arama faaliyetleri sonucunda bir maden yatağı keşfmektedir.

Örneğin altın madenciliğinde  350 tane maden arama ruhsatından ancak 1 tanesi  işletilebilecek büyüklükte yeni bir maden yatağı keşfedilebilmektedir. Diğerleri madencinin zarar hanesine yazılmaktadır.

Hangi Maden Ruhsatı Neyi İfade Etmektedir?

Madenciye verilen maden ruhsatları ve izinler tapu değildir.

Madencilik faaliyetin durumuna bağlı olarak madenciye belirli süreler için verilen geçici izinlerdir.

Maden Arama Ruhsatı ile ; üretim yapılamaz sadece maden arama faaliyetleri yapılabilinir. Süresi maden gruplarına göre 3-7 yıl olabilir.

Maden İşletme Ruhsatı ile ; üretim yapılamaz , maden arama döneminde keşfedilen kaynağın bulunduğu yerden nasıl çıkarılacağı, işletileceği ve zenginleştirileceği ve maden kapandıktan sonra nasıl doğa ile uyumlu hale getirileceğine dair faaliyetler yapılabilinir. Birinci grup (a) inşaat ve yol yapımında kullanılan kum ve çakıl için işletme ruhsat süresi 5 yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi 10 yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenir.  

Maden İşletme İzni ; bu iznin alınabilmesi için öncelikle, çevresel etki değerlendirme olumlu görüşü belgesi ( ÇED) , arazi mülkiyet  izni ve işyeri açma ve çalışma izninin ve Maden Kanunun 7 nci maddesinde yazılı tüm izinlerin alınmış olması gerekmektedir. Maden işletme izni alındıktan sonra o yerde üretim faaliyetlerine başlanabilinir başka bir ifade ile kazma vurulabilinir.

Bir Madenin İşletmeye Açılabilmesi İçin Alınması Gereken İzinler Nelerdir?


                Alınacak İzin                                                                                                                                                     İzni Veren Makam

  1. MADEN RUHSATI                                                                                                                             MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. ÇED OLUMLU BELGESİ                                                                                                                    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. ATIK DEPOLAMA İZNİ                                                                                                                        ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. ÖN EMİSYON VE EMİSYON İZİNLERİ                                                                                           ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. ARAZİ KULLANIM İZNİ                                                                                                                                 TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. ARAZİ KULLANIM İZNİ                                                                                                                                    ARAZİ SAHİBİNDEN
  1. ORMAN İZNİ                                                                                                                                                    ORMAN VE SU  BAKANLIĞI
  1. YER SEÇİMİ İZNİ                                                                                                                                 MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. TESİS İZNİ                                                                                                                                           ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  1. AÇILMA İZNİ                                                                                                                                       BELEDİYE veya İL ÖZEL İDARELERİ
  1. KÜLTÜR BAKANLIĞI OLUMLU GÖRÜŞÜ                                                                                                  KÜLTÜR BAKANLIĞI
  1. İŞYERİ BİLDİRİMİ                                                                                                                       SSK, ÇALIŞMA BAKANLIĞI, VERGİ DAİRESİ
  1. İMAR İZNİ                                                                                                                                     BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE
  1. İNŞAAT İZNİ                                                                                                                                BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE
  1. ELEKTİRİK RUHSATI                                                                                                                                                     TEDAŞ
  1. SU RUHSATI                                                                                                                                                                      DSİ
  1. PATLAYICI MADDE DEPO İNŞAAT İZNİ                                                                                      İÇ İŞLERİ VE BAYINDIRLIK BAKANLIĞI
  1. PATLAYICI MADDE KULLANMA RUHSATI                                                                                                İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
  1. MERA KULLANIM İZNİ                                                                                                                                         TARIM BAKANLIĞI
 1. DİĞER İZİNLER                                                                                                                                              ASKERİYE, SİT ALANI, VS.